ENDECOTTS PRODUCTS  NEXOPAR Air Jet e200LS, Sieves &Shaker  NEW PRODUCTS for 2023-2024  RECOMMENDED PRODUCTS  MUNSELL BOOK OF COLOR  RHS COLOR CHART  Fruit Firmness Tester (Penetrometer)  ผลิตตามมาตรฐาน ISO:3310และ ASTM E:11  ตัวอย่างใบรับรอง Certificate of Compliance  User Guide แนนำปริมาณตัวอย่างที่เหมาะสม ? แนะนำผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร
คุณลักษณะของตะแกรงร่อน ENDECOTTS โครงทำด้วยสแตนเลสเทรก 304L,เส้นลวด 316

คุณลักษณะของตะแกรงร่อน ENDECOTTS โครงทำด้วยสแตนเลสเทรก 304L,เส้นลวด 316

ผลิตตามมาตรฐานทั้ง ASTM E:11 หรือ ISO:3310-1

Proud to be British - products overview

Proud to be British - products overview

Endecotts Laboratory Sieve Shakers

Endecotts Sieve Shaker model Titan 450

Endecotts Sieve Shaker model Titan 450

เครื่องเขย่าด้วยตะแกรงร่อนขนาดใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว

Sieve Shaker  model Minor 200

Sieve Shaker model Minor 200

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนรุ่น ตัวเล็ก Minor 200

Sieve Shaker model Octagon200

Sieve Shaker model Octagon200

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน รุ่น Octagon200

Sieve Shaker model Octagon 200 CL

Sieve Shaker model Octagon 200 CL

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนรุ่น ควบคุมความแรงแบบคงที่

RHS Color Chart -Sixth Edition in 2015

RHS Color Chart -Sixth Edition in 2015

ชุดแผ่นคู่มือเทียบสีธรรมชาติของพืช, ผักและ ผลไม้,

ENDECOTTS image Video Sieve Shakers

ENDECOTTS image Video Sieve Shakers

เลือกชม วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องตะแกรงร่อนของทุกรุ่น ได้

SieveWare,for evaluation of size analysis

SieveWare,for evaluation of size analysis

โปรแกรม Sieve Ware, Automatically Control the necessary measurement and weighing procedures

Please contact our Sales Department for quotation or any further information

Please contact our Sales Department for quotation or any further information

โปรดโทรติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอใบเสนอราคา หรือข้อมูลทั่วไป และทางอีเมลล์ได้

Download - ENDECOTTS main catalogue

Download - ENDECOTTS main catalogue

ดาวโหลดแคตตาล็อกสินค้าหลักของบริษัท Endecottsได้ที่นี่

หนังสือคู่มือเทียบสีธรรมชาติตามระบบมัลเซลล์, Munsell Book of Color Nearly Neutrals Collection

               

              

โดยพิมพ์เพิ่มแผ่นสีใหม่อีก 6 แผ่นสี (โทนสีย่อยอีก 24 สี ) ทำให้ได้ตัวอย่างสีทั้งหมดรวมกันถึง 920 สี

    

สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัท พามลิน จำกัด  ในฐานะที่เป็นบริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมานานกว่า 20 ปี

The RHS Colour Chart is the standard reference for plant colour identification. Used by the RHS, the chart is indispensable to gardeners who value accuracy in the identification of plant colours. But it is not just gardeners that value the chart - it hasbeen used by food manufacturers to standardise food colourings, chemical engineering companies and fabric designers. 

ปี 2015 ได้เพิ่มแผ่นสีอีก 24 สีใหม่ จากเดิมคือ 896 สี มาเป็น 920 ตัวอย่างสี ( 24 new colour patches on sixth sheets ได้แก่ N45,NN74, N75,N78,N95,N147  )

Each colour patch has a central porthole which can be laid over the object being matched. The gloss coating on the colours has also been enhanced to provide greater scratch resistance. The fans come with full instructions in six languages (English, French, Dutch, German, Russian & Japanese).

รายละเอียดของ แผ่นสมุดเทียบสี พืช,ผัก,ผลไม้

1. ใช้เป็นคู่มือเทียบสีของสีธรรมชาติที่ได้จาก ของ พืช, ผัก และ ผลไม้ นาๆชนิด เพื่อผู้ใช้สามารถกำหนดเป็นสีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่มาจาก พืช ผัก และผลไม้ รวมถึงผลิตผลที่ได้มาจากการแปรรูป เป็นอาหาร ฯลฯ

2. ใน 1 ชุดจะมีกลุ่มสีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสีหลัก ( 4 FAN) ได้ แก่กลุ่มสีหลัก สีเทา , สีเหลือง, สีแดง และ สีเขียว และในแต่ FAN จะมีแผ่นตัวอย่างสีที่มีเลขกำกับทุกแผ่น ( ยังมีแบ่งสีย่อยของแต่ละแผ่นอีก 4 โทนสี ตามตัวษร A,B,C,D )

3. ลักษณะของแต่ละ( FAN) จะเย็บเข้าเล่มคล้ายกับพัด สามารถคลี่แต่ละแผ่นออกได้สะดวก โดยที่แต่ละแผ่นสี จะพิมพ์ตัวเลขกำกับ ตั้งแต่ เลข 1 ถึง 203 แสดงถึงจำนวนแผ่นสีในแต่ละชุด พร้อมทั้งพิมพ์แผ่นสีใหม่แทรกอีกในแต่ละ FAN กรณีที่ FAN ไหนมีสีใหม่เกิดขึ้น โดยสังเกตุได้ง่าย ถ้าแผ่นไหนที่มีตัวอักษร N อยู่หน้าตัวเลข เช่น N22, NN74, N134, N178 เป็นต้น

4. วิธีการการใช้งานง่ายและสะดวกมาก เพราะว่า ในแต่ละแผ่นสีจะแบ่งโทนสีย่อยออกเป็น 4 ส่วน คือ A,B,C,D ต่อแต่ละแผ่นสี รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 896 สี โดยแต่ละโทนสี จะเจาะรูกลมอยู่ตรงกลางไว้ที่แต่ละสีย่อยเอาไว้ เมื่อเวลาที่ต้องการเทียบสีหลัก กับสีของตัวอย่าง เพียงแค่นำไปทาบบนตัวอย่างเพื่อหาดูสีมาตรฐาน กับ สีของตัวอย่างได้ แล้วจึงค่อยจดบันทึก รหัสสี ตามหลัก R.H.S ซึ่งจะบอกกลุ่มสีหลักบนแต่ละหน้าไว้

5. แผ่นสีทุกแผ่นในแต่ละเล่ม จะมีเบอร์ตัวเลขแสดงไว้ ประกอบด้วย :-

กลุ่มสีเหลือง FAN 1 พิมพ์เพิ่มแผ่นสีอีก 3 แผ่น รวม 60 แผ่นสี ( สีย่อย 240 สี )

กลุ่มสีแดง FAN 2 พิมพ์เพิ่มแผ่นสีอีก 14 แผ่น รวม 61 แผ่นสี  ( สีย่อย 244 สี )

กลุ่มสีเขียว FAN 3พิมพ์เพิ่มแผ่นสีอีก 4 แผ่น รวม 49 แผ่นสี  ( สีย่อย 196 สี )

กลุ่มสีดำ FAN 4 พิมพ์เพิ่มแผ่นสีอีก 11 แผ่น รวม 60 แผ่นสี   ( สีย่อย 240 สี )

6. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศยุโรป 

 

หมายเหตุ :    สีทุกสี ในชุดแผ่นเทียบสี RHS Colour  ทั้งหมดผ่านการตรวจวัดสีด้วย อุปกรณ์วัดสีมาตรฐาน

                    อุปกรณ์วัดสี Spectophotometer มาอย่างดีแล้ว