HIGH QUALITY SIEVES and SIEVE SHAKERS

Pamalyne Company Limited is an approved distributor of Endecotts products in Thailand since 1981 untill today. Pamalyne Company is also authorized by Endecotts Ltd of UK to sell Test sieves, Sieve shakers , Air Jet Sieving Machine and Sample processing บริษัท พามาลิน จำกัด ในฐานะเป็นบริษัทนำเข้า และบริษัทตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ อันได้แก่ ตะแกรงร่อนมาตรฐาน, เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน, เครื่องคัดแยกอนุภาคด้วยระบบลมดูด, ชุดอุปกรณ์แบ่งตัวอย่างที่เป็นผงแห้ง หรือ เป็นเม็ด เครื่องวัดการไหลของๆเหลวข้น หรือ ความหนืด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ Endecotts,ประเทศอังกฤษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 42 ปี จนถึง ปัจจุบัน รวมทั้งยังนำเข้า เครื่องวัดความแน่นเนื้อผลไม้, หนังสือคู่มือเทียบสีระบบมัลเซลล์ Munsell Book of Colour, ชุดแผ่นเทียบสีพืช ผัก และผลไม้ แบบ RHS หรือที่รู้จักในชื่อ RHS Colour Chart

HIGH QUALITY SIEVES and SIEVE SHAKERS
เครื่องคัดแยกขนาดอนุภาคด้วยตะแกรงร่อนมาตรฐานและด้วยระบบลมดูด air jet
Sieve Analysis with Shaker Octagon 200 Sieving methods
ตะแกรงร่อนมาตรฐาน รูปโฉมใหม่ เริ่ม ปี 2021
Calobrate Samples and Dewar Flask, Sample Divider
หนังสือคู่มือเทียบสีมาตรฐานระบบมัลเซลล์ Munsell และแบบสมาคมพืชสวน RHS
 ENDECOTTS PRODUCTS  ALPINE HOSOKAWA AIR JET SIEVE  MUNSELL BOOK OF COLOR  RHS COLOR CHART  Fruit Firmness Tester (Penetrometer)  Recommended products เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง  New Products สินค้าใหม่ที่น่าสนใจ  International Comparison Table ตารางเทียบสากล  ตารางเทียบมาตรฐานตาม ISO:3310และ ASTM E:11  ตัวอย่างใบ Certificate of Compliance to ISO:3310  Test Sample Guide ควรใส่ตัวอย่างปริมาณเท่าไหร่ ?  DOWNLOADS BROCHURES  FAQs คำถามที่พบบ่อย
ตารางเทียบมาตรฐานตะแกรงร่อน ASTM E:11 และ มาตรฐาน ISO:3310-1, 2 / BS:410-1, 2

ตารางเทียบมาตรฐานตะแกรงร่อน ASTM E:11 และ มาตรฐาน ISO:3310-1, 2 / BS:410-1, 2

American Standard Test Sieve Series ASTM, International & British Standard Test Sieve Series ISO:3310 / BS:410

Proud to be British - products overview

Proud to be British - products overview

Proud to be British, Endecotts Precision Test Sieves, Laboratory Sieve Shaker and Further Companies

Click here to see Video for The new Air Sizer 200 is ideal for sieving very fine dry particles

Click here to see Video for The new Air Sizer 200 is ideal for sieving very fine dry particles

คลิ๊กเพื่อดู การทำงานของเครื่องคัดแยกอนุภาคด้วยระบบลมดูด Air Sizer 200 ในกรณีอนุภาคที่เล็กมากๆ และร่อนแบบปกติยาก

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Titan 450

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Titan 450

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker EFL 300

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker EFL 300

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Minor 200

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Minor 200

คลิ๊กวีดีโอ เพื่อดูการทำงานของเครื่องเขย่ารุ่นตัวเล็ก Minor 200 ด้วยน้ำหนักตัวเครื่องเพียง 17 กก.ทำให้เคลื่อนย้ายสะดวก

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Octagon 200

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Octagon 200

คลิ๊กวิดีโอ เพื่อดูการทำงานเครื่องเขย่ารุ่น Octagon 200 รุ่นใหม่ สีสบายตา ผลิตามมาตรฐาน CE Mark รุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่ง

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Octagon 200CL

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Octagon 200CL

คลิ๊กวิดีโอ เพื่อดูการทำงานของเครื่องเขย่ารุ่น Octagon 200 CL ที่มีฟังก์ชั่น SieveWare ช่วยคำนวณค่าน้ำหนักคงค้างเป็น %

RHS Color Chart - New Sixth Edition in 2015

RHS Color Chart - New Sixth Edition in 2015

ชุดแผ่นคู่มือเทียบสีธรรมชาติของพืช, ผักและ ผลไม้, รวมทั้งใช้ เพื่อกำหนดหามาตรฐานของสีที่ได้จากผลิคภัณฑ์อาหารแปรรูป

Click here to see the new video for all new range of Endecotts Sieve Shakers

Click here to see the new video for all new range of Endecotts Sieve Shakers

หรือ คลิ๊กภาพบน เพื่อเลือกชม วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องคัดแยกอนุภาคแบบลมดูด ,เครืองเขย่าตะแกรงร่อนของทุกรุ่น ได้

W.S. Tyler Sieve Shaker Ro-tap® RX-29

W.S. Tyler Sieve Shaker Ro-tap® RX-29

เครื่องเขย่าแบบ 2 ทิศทาง ทั้งแบบแนวนอนเป็นวงกลมและแนวตั้งใช้ฆ้อนตีเป็นจังหวะ บ้างก็เรียกว่า เครื่องเขย่า แบบกระแทก

Munsell Book of Colour Glossy Edition

สมุดคู่มือเทียบสีแบบระบบมัลเซลล์ Munsell Book Of Colour ( โฉมใหม่ ) Glossy Collection ถอดชิ้นสีออกได้

 

หนังสือคู่มือเทียบสี Munsell Book of Colour โฉมปัจจุบันจะรวมสีที่มีทั้งหมดไว้ในเล่มเดียวเป็น 1 เล่มใหญ่ โดยจะมีสีดั้งเดิม หรือสีหลัก ( Hue Colour ) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 แผ่นสี และแต่ละแผ่นสี จะมีตัวอย่างชิ้นสีย่อยเสียบติดอยู่บนแต่ละหน้า ซึ่งทุกๆหน้าของสีหลัก จะแสดงค่าสัญญลักษณ์ รหัสสี ตามระบบมันเซลล์ เช่น 2.5R,5Y,7.5R,10R, 2.5YR,5YR ,2.5G,5G,7.5G, 2.5BG,5BG, ฯลฯ

สำหรับตัวอย่างชิ้นสี (Clour Chip) ทุกชิ้น จะมีการเคลือบเงามัน กันน้ำได้ดี สามารถถอดแถบสีแต่ละสี นำไปเทียบสีกับ สีของตัวอย่างที่จัดเตรียมไว้ได้ จำนวนสีมีทั้งหมดมีไม่น้อยว่า 1,600 สี และที่ด้านหลังของแถบชิ้นสีทุกอัน จะพิมพ์ รหัสสี ที่เป็นตัวเลข พร้อมตัวอักษรย่อของชื่อสีหลักไว้ เช่น 2.5Y, 5Y, 7.5G ฯลฯ 

ลักษณะการเข้าเล่มเป็นแบบเจาะรู ใส่เข้าเล่มแบบห่วง สะดวกในการพลิกแต่ละหน้าเพื่อหาหน้ากลุ่มสีตัวอย่างได้ดี ภายในเล่มจะมีรายละเอียดบอกวิธีการ การดูสี ชื่ออักษรของสีหลัก ค่าสัญญลักษณ์ Value และ Chroma ที่เป็นตัวเลข พิมพ์ไว้ ตามเส้นแนวตั้งฉาก และเส้นแนวนอน บนแต่หน้าสี เพื่อจดเป็นรหัสสี แบบมัลเซลล์ ได้ถูกต้อง และใช้อ้างอิงได้ ซึ่ง การจดบันทึก รหัสสีพร้อมค่าสัญญลักษณ์มาตรฐาน แบบ Munsell เป็นที่รู้จักและใช้กันทั่วโลก 

Complete 44 color sheets 25 x 31,5 cm with 1600 removable Chips 20 x 35 mm.

 • 40 color sheets with the main colors: Hue R / YR / Y / GY / G / BG / B / PB / P / RP
 • 3 Munsell Gray color sheets, 160 Chips
 • 3 Supplementary color sheets, 78 Chips
 • 1 color page with neutral hues, 37 Chips
 • All Chips are marked on the backside with the Munsell notations.
   The hue's detailled:
  • Value range from 2 until 9 in whole steps, + Y in 8.5
  • Chroma range from 2 in equal steps of 2, in dependance from hue until max. 16
   Volume 1
  • Hue R / YR / Y / GY / G
  • - respective in the steps of 2.5 / 5 / 7.5 / 10
  • 2 color sheets of Munsell Grays R-Y and GY-G with 80 color chips
  • 2 color sheets with additional hues R-YR and Y-G with 58 color chips
   Volume 2
  • Hue BG / B / PB / P / RP
  • respective in the steps of 2.5 / 5 / 7.5 / 10
  • 2 color sheets Munsell Grays BG-PB and P-RP with 80 color chips
  • 2 color sheets with additional hues PB-RP with 20 color chips
  • 1 color sheet Neutral Value Scale 37 Chips

Another ease of use feature, each hue page includes an icon in the upper right corner. The icon provides a three-dimensional representation of where the page you’re viewing is located within Munsell colour space. In the previous version, the icon only represented a two-dimensional representation.

The icon represents the hue for the current page and also shows the opposite hue in Munsell colour space (similar to a colour wheel).

Remember... colour is three dimensional based on hue, value and chroma. Changes in any or all of the three dimensions, affects where the colour is located within Munsell colour space. The new icon reflects those changes.

Supplemental Colours will now be displayed on the hue page corresponding to the colour they most closely represent. By removing the supplemental colours from the back of the book and placing them within colour context, it’s easier for you identify additional colours and understand where they fall within Munsell Colour space.

The new book of colour is easier to learn and use with updated text and greater use of full colour graphics to illustrate Munsell Color space concepts.

The Munsell Color Notation is now easier to read. Each colour notation is prominently displayed on the reverse of each. Although the overall chip remains the same size, the tab has been slightly reduced and the page pockets embossed for easier chip removal and replacement. 

Box size is 14-15/16 (L) X 6-1/2 (W) X 15-5/8 (T) and the shipping weight will be approximately: 12 lbs

                            

                          

 ภาพตัวอย่างแถบชิ้นสี ที่แสดงระหัสสี บอกสัญลักษณ์สีเป็นตัวเลข ตามวิธีอ่านของ Munsell

 

Over time, dust, fingerprints, light and other environmental conditions can degrade the appearance of each Munsell color chip and potentially introduce color variances into your color specification or matching process. To ensure the integrity of your color communications, we recommended replacing your Munsell color chips at least every 4 years… more frequently with heavier use.