ENDECOTTS PRODUCTS  NEXOPAR Air Jet e200LS, Sieves &Shaker  NEW PRODUCTS for 2023-2024  RECOMMENDED PRODUCTS  MUNSELL BOOK OF COLOR  RHS COLOR CHART  Fruit Firmness Tester (Penetrometer)  ผลิตตามมาตรฐาน ISO:3310และ ASTM E:11  ตัวอย่างใบรับรอง Certificate of Compliance  User Guide แนนำปริมาณตัวอย่างที่เหมาะสม ? แนะนำผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร
คุณลักษณะของตะแกรงร่อน ENDECOTTS โครงทำด้วยสแตนเลสเทรก 304L,เส้นลวด 316

คุณลักษณะของตะแกรงร่อน ENDECOTTS โครงทำด้วยสแตนเลสเทรก 304L,เส้นลวด 316

ผลิตตามมาตรฐานทั้ง ASTM E:11 หรือ ISO:3310-1

Proud to be British - products overview

Proud to be British - products overview

Endecotts Laboratory Sieve Shakers

Endecotts Sieve Shaker model Titan 450

Endecotts Sieve Shaker model Titan 450

เครื่องเขย่าด้วยตะแกรงร่อนขนาดใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว

Sieve Shaker model Minor 200

Sieve Shaker model Minor 200

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนรุ่น ตัวเล็ก Minor 200

Sieve Shaker model Octagon200

Sieve Shaker model Octagon200

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน รุ่น Octagon200

Sieve Shaker model Octagon 200 CL

Sieve Shaker model Octagon 200 CL

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนรุ่น ควบคุมความแรงแบบคงที่

RHS Color Chart -Sixth Edition in 2015

RHS Color Chart -Sixth Edition in 2015

ชุดแผ่นคู่มือเทียบสีธรรมชาติของพืช, ผักและ ผลไม้,

ENDECOTTS image Video Sieve Shakers

ENDECOTTS image Video Sieve Shakers

เลือกชม วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องตะแกรงร่อนของทุกรุ่น ได้

SieveWare,for evaluation of size analysis

SieveWare,for evaluation of size analysis

โปรแกรม Sieve Ware, Automatically Control the necessary measurement and weighing procedures

Please contact our Sales Department for quotation or any further information

Please contact our Sales Department for quotation or any further information

โปรดโทรติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอใบเสนอราคา หรือข้อมูลทั่วไป และทางอีเมลล์ได้

Download - ENDECOTTS main catalogue

Download - ENDECOTTS main catalogue

ดาวโหลดแคตตาล็อกสินค้าหลักของบริษัท Endecottsได้ที่นี่

Munsell Book of Colour Glossy Edition หนังสือคู่มือเทียบสีตามระบบมัลเซลล์

สมุดคู่มือเทียบสีแบบระบบมัลเซลล์ Munsell Book Of Colour ( โฉมใหม่ ) Glossy Collection ถอดชิ้นสีออกได้

 

หนังสือคู่มือเทียบสี Munsell Book of Colour โฉมปัจจุบันจะรวมสีที่มีทั้งหมดไว้ในเล่มเดียวเป็น 1 เล่มใหญ่ โดยจะมีสีดั้งเดิม หรือสีหลัก ( Hue Colour ) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 แผ่นสี และแต่ละแผ่นสี จะมีตัวอย่างชิ้นสีย่อยเสียบติดอยู่บนแต่ละหน้า ซึ่งทุกๆหน้าของสีหลัก จะแสดงค่าสัญญลักษณ์ รหัสสี ตามระบบมันเซลล์ เช่น 2.5R,5Y,7.5R,10R, 2.5YR,5YR ,2.5G,5G,7.5G, 2.5BG,5BG, ฯลฯ

สำหรับตัวอย่างชิ้นสี (Clour Chip) ทุกชิ้น จะมีการเคลือบเงามัน กันน้ำได้ดี สามารถถอดแถบสีแต่ละสี นำไปเทียบสีกับ สีของตัวอย่างที่จัดเตรียมไว้ได้ จำนวนสีมีทั้งหมดมีไม่น้อยว่า 1,600 สี และที่ด้านหลังของแถบชิ้นสีทุกอัน จะพิมพ์ รหัสสี ที่เป็นตัวเลข พร้อมตัวอักษรย่อของชื่อสีหลักไว้ เช่น 2.5Y, 5Y, 7.5G ฯลฯ 

ลักษณะการเข้าเล่มเป็นแบบเจาะรู ใส่เข้าเล่มแบบห่วง สะดวกในการพลิกแต่ละหน้าเพื่อหาหน้ากลุ่มสีตัวอย่างได้ดี ภายในเล่มจะมีรายละเอียดบอกวิธีการ การดูสี ชื่ออักษรของสีหลัก ค่าสัญญลักษณ์ Value และ Chroma ที่เป็นตัวเลข พิมพ์ไว้ ตามเส้นแนวตั้งฉาก และเส้นแนวนอน บนแต่หน้าสี เพื่อจดเป็นรหัสสี แบบมัลเซลล์ ได้ถูกต้อง และใช้อ้างอิงได้ ซึ่ง การจดบันทึก รหัสสีพร้อมค่าสัญญลักษณ์มาตรฐาน แบบ Munsell เป็นที่รู้จักและใช้กันทั่วโลก 

 

Complete 44 color sheets 25 x 31,5 cm with 1600 removable Chips 20 x 35 mm.

 • 40 color sheets with the main colors: Hue R / YR / Y / GY / G / BG / B / PB / P / RP
 • 3 Munsell Gray color sheets, 160 Chips
 • 3 Supplementary color sheets, 78 Chips
 • 1 color page with neutral hues, 37 Chips
 • All Chips are marked on the backside with the Munsell notations.
   The hue's detailled:
  • Value range from 2 until 9 in whole steps, + Y in 8.5
  • Chroma range from 2 in equal steps of 2, in dependance from hue until max. 16
   Volume 1
  • Hue R / YR / Y / GY / G
  • - respective in the steps of 2.5 / 5 / 7.5 / 10
  • 2 color sheets of Munsell Grays R-Y and GY-G with 80 color chips
  • 2 color sheets with additional hues R-YR and Y-G with 58 color chips
   Volume 2
  • Hue BG / B / PB / P / RP
  • respective in the steps of 2.5 / 5 / 7.5 / 10
  • 2 color sheets Munsell Grays BG-PB and P-RP with 80 color chips
  • 2 color sheets with additional hues PB-RP with 20 color chips
  • 1 color sheet Neutral Value Scale 37 Chips

Another ease of use feature, each hue page includes an icon in the upper right corner. The icon provides a three-dimensional representation of where the page you’re viewing is located within Munsell colour space. In the previous version, the icon only represented a two-dimensional representation.

The icon represents the hue for the current page and also shows the opposite hue in Munsell colour space (similar to a colour wheel).

Remember... colour is three dimensional based on hue, value and chroma. Changes in any or all of the three dimensions, affects where the colour is located within Munsell colour space. The new icon reflects those changes.

Supplemental Colours will now be displayed on the hue page corresponding to the colour they most closely represent. By removing the supplemental colours from the back of the book and placing them within colour context, it’s easier for you identify additional colours and understand where they fall within Munsell Colour space.

The new book of colour is easier to learn and use with updated text and greater use of full colour graphics to illustrate Munsell Color space concepts.

The Munsell Color Notation is now easier to read. Each colour notation is prominently displayed on the reverse of each. Although the overall chip remains the same size, the tab has been slightly reduced and the page pockets embossed for easier chip removal and replacement. 

Box size is 14-15/16 (L) X 6-1/2 (W) X 15-5/8 (T) and the shipping weight will be approximately: 12 lbs

                            

                          

 ภาพตัวอย่างแถบชิ้นสี ที่แสดงระหัสสี บอกสัญลักษณ์สีเป็นตัวเลข ตามวิธีอ่านของ Munsell

 

Over time, dust, fingerprints, light and other environmental conditions can degrade the appearance of each Munsell color chip and potentially introduce color variances into your color specification or matching process. To ensure the integrity of your color communications, we recommended replacing your Munsell color chips at least every 4 years… more frequently with heavier use.