ตะแกรงร่อนมาตรฐาน

Pamalyne Company Limited is an approved distributor of Endecotts products in Thailand since 1981 untill today. Pamalyne Company is also authorized by Endecotts Ltd of UK to sell Test sieves, Sieve shakers ,Air Jet Sieving Machine and Sample processing บริษัท พามาลิน จำกัด ในฐานะเป็นบริษัทฯ นำเข้า ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ และเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ได้แก่ ตะแกรงร่อนมาตรฐาน, เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน, เครื่องคัดขนาดอนุภาคด้วยระบบลมดูด เครื่องเป่าทำแห้งด้วยวิธีแบบฟลูอิดเบท, ชุดอุปกรณ์ใช้เก็บตัวอย่างที่เป็นผงแห้ง หรือ เม็ด Sampler Collecting ภายใต้เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ Endecotts,ประเทศอังกฤษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 38 ปี จนถึง ปัจจุบัน รวมทั้งยังนำเข้า เครื่องมือวัดความแน่นเนื้อผลไม้ , หนังสือคู่มือเทียบสีตาม ระบบมัลเซลล์ Munsell Book of Colour , ชุดแผ่นเทียบสีของพืช ผัก และ ผลไม้ RHS Colour Chart เป็นต้น

ตะแกรงร่อนมาตรฐาน
เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนรุ่นต่างๆ , เครื่องคัดแยกด้วยระบบลมดูด Air Jet
รูปแบบตะแกรงร่อนมาตรฐาน ยี่ห้อ Endecotts, อังกฤษ
ชุดอุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุ,เครื่องมือต่างๆ สนใจโทร.0-2363 8933-5
หนังสือคู่มือเทียบสีมาตรฐานระบบมัลเซลล์ Munsell และแบบสมาคมพืชสวน RHS
 ENDECOTTS PRODUCTS  ALPINE HOSOKAWA AIR JET SIEVE  MUNSELL BOOK OF COLOR  RHS COLOR CHART  Fruit Firmness Tester (Penetrometer)  Recommended products เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง  International Comparison Table ตารางเทียบสากล  ตารางเทียบมาตรฐานตาม ISO:3310และ ASTM E:11  ตัวอย่างใบ Certificate of Compliance to ISO:3310  Test Sample Guide ควรใส่ตัวอย่างปริมาณเท่าไหร่ ?  DOWNLOADS BROCHURES  FAQs คำถามที่พบบ่อย  สมาชิก
ตารางเทียบมาตรฐานตะแกรงร่อน ASTM E:11 และ มาตรฐาน ISO:3310-1, 2 /  BS:410-1, 2

ตารางเทียบมาตรฐานตะแกรงร่อน ASTM E:11 และ มาตรฐาน ISO:3310-1, 2 / BS:410-1, 2

American Standard Test Sieve Series ASTM, International & British Standard Test Sieve Series ISO:3310 / BS:410

Proud to be British - products overview

Proud to be British - products overview

Proud to be British, Endecotts Precision Test Sieves, Laboratory Sieve Shaker and Further Companies

Click here to see Video for The new Air Sizer 200 is ideal for sieving very fine dry particles

Click here to see Video for The new Air Sizer 200 is ideal for sieving very fine dry particles

คลิ๊กเพื่อดู การทำงานของเครื่องคัดแยกอนุภาคด้วยระบบลมดูด Air Sizer 200 ในกรณีอนุภาคที่เล็กมากๆ และร่อนแบบปกติยาก

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Titan 450

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Titan 450

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker EFL 300

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker EFL 300

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Minor 200

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Minor 200

คลิ๊กวีดีโอ เพื่อดูการทำงานของเครื่องเขย่ารุ่นตัวเล็ก Minor 200 ด้วยน้ำหนักตัวเครื่องเพียง 17 กก.ทำให้เคลื่อนย้ายสะดวก

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Octagon 200

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Octagon 200

คลิ๊กวิดีโอ เพื่อดูการทำงานเครื่องเขย่ารุ่น Octagon 200 รุ่นใหม่ สีสบายตา ผลิตามมาตรฐาน CE Mark รุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่ง

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Octagon 200CL

Click here to see the new video for the Endecotts Sieve Shaker Octagon 200CL

คลิ๊กวิดีโอ เพื่อดูการทำงานของเครื่องเขย่ารุ่น Octagon 200 CL ที่มีฟังก์ชั่น SieveWare ช่วยคำนวณค่าน้ำหนักคงค้างเป็น %

RHS Color Chart - New Sixth Edition in 2015

RHS Color Chart - New Sixth Edition in 2015

ชุดแผ่นคู่มือเทียบสีธรรมชาติของพืช, ผักและ ผลไม้, รวมทั้งใช้ เพื่อกำหนดหามาตรฐานของสีที่ได้จากผลิคภัณฑ์อาหารแปรรูป

Click here to see the new video for all new range of Endecotts Sieve Shakers

Click here to see the new video for all new range of Endecotts Sieve Shakers

หรือ คลิ๊กภาพบน เพื่อเลือกชม วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องคัดแยกอนุภาคแบบลมดูด ,เครืองเขย่าตะแกรงร่อนของทุกรุ่น ได้

W.S. Tyler Sieve Shaker Ro-tap® RX-29

W.S. Tyler Sieve Shaker Ro-tap® RX-29

เครื่องเขย่าแบบ 2 ทิศทาง ทั้งแบบแนวนอนเป็นวงกลมและแนวตั้งใช้ฆ้อนตีเป็นจังหวะ บ้างก็เรียกว่า เครื่องเขย่า แบบกระแทก

Manufactured to exceptional standards of quality and accuracy มีใบรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน CE Mark

Specification of Standard sonic Sieves, available in 3"or 100 mm.

Specification of Standard sonic Sieves, available in  3

Specification of Standard sonic Sieves, available in 3"or 100 mm.

SieveWare, the software for particle size analyses

SieveWare, the software for particle size analyses

Automatically Control the necessary measurement and weighing procedures

Calibrate Samples

Calibrate Samples

Calibrate Samples, for accurate test sieve calibration

Certificate of Compliance for EN 933-3

Certificate of Compliance for EN 933-3

Certificate of Compliance for EN 933-3 , Standard Grid Sieves

Certificate of compliance Round Hole Perforated Plate sieve

Certificate of compliance Round Hole Perforated Plate sieve

Certificate of compliance Round Hole Perforated Plate sieve app. 2.80 mm

Certificate of Compliance for ISO:3310-2

Certificate of Compliance for ISO:3310-2

Certificate of Compliance for ISO:3310-2

Certificate of Cpmliance for Coffee sieves

Certificate of Cpmliance for Coffee sieves

Certificate of Cpmliance for Coffee sieves

International Standard Table for Coffee Sieves ny tje 64

International Standard Table for Coffee Sieves ny tje 64

International Standard Table for Coffee Sieves, The 64 inch

International Standard Table for Grid Sieves,

International Standard Table for Grid Sieves,

International Standard Table for Grid Sieves, ตะแกรงร่อนแยกขนาดคละของหิน

International Standard Table for Grain Sieves

International Standard Table for Grain Sieves

Standard of Grain Sieves, International Standard Table for Grain Sieves

Specification of Micro plate Sieves

Specification of Micro plate Sieves

Specification of Micro plate Sieves

Specification of Daimon Sieves

Specification of Daimon Sieves

Specification of Daimon Sieves

Specification of standard Perforated Plated Sieves

Specification of standard Perforated Plated Sieves

Specification of standard Perforated Plated Sieves

Standard Test Sieves,Woven wire Sieve series ISO:3310-1/BS:410-1 และ ASTM E:11

Standard Test Sieves,Woven wire Sieve series ISO:3310-1/BS:410-1 และ ASTM E:11

Standard Test Sieves,Woven wire Sieve series ISO:3310-1/BS:410-1 และ ASTM E:11

Specifications of Half Height Sieve

Specifications of  Half Height  Sieve

Specifications of Half Height Sieve

Standard Sieves,Woven wire Sieve series ISO:3310-1/BS:410-1 and ASTM E:11

Standard Sieves,Woven wire Sieve series ISO:3310-1/BS:410-1 and  ASTM E:11

Standard Sieves,Woven wire Sieve series ISO:3310-1/BS:410-1 and ASTM E:11

Standard Sieves,Woven wire Sieve series ISO:3310-1/BS:410-1

Standard Sieves,Woven wire Sieve series ISO:3310-1/BS:410-1

Standard Sieves,Woven wire Sieve series ISO:3310-1/BS:410-1

Standard Sieves,Woven wire Sieve series ASTM E:11

Standard Sieves,Woven wire Sieve series ASTM E:11

Standard Sieves,Woven wire Sieve series ASTM E:11

Certificate of Compliance ISO:3310-1

Certificate of Compliance ISO:3310-1

Certificate of Compliance ISO:3310-1, Proceed Management to BS EN ISO 9001, Registered with the BSI-Certificate Numer FM 24761

Certificate of Compliance ASTM E:11

Certificate of Compliance  ASTM E:11

Process Management System to BS EN ISO 9001